O Padroado
 
Xunta de Goberno
 
Estrutura
 
Estatutos
 
Localización
 
Contacto
 
 
Estatutos
 
Capítulo IObxectivos, natureza e funcións
Capítulo IIÓrganos de Goberno e Administración...
Capítulo IIIDo persoal
Capítulo IVDos recursos
Capítulo VDos usuarios
Capítulo VINormas complementarias
Capítulo VIIDisolución e liquidación

DISOLUCIÓN E LIQUIDACIÓN

ARTIGO 27 .- O Padroado poderá ser disolto por petición dos dous terzos dos membros con dereito a voto da Asemblea Xeral e mediante acordo do Concello Pleno por maioría dos dous terzos. En caso de disolución, tódolos bens adscritos ó Padroado pasarán, con plena dispoñibilidade, ó Concello. Non obstante, as instalacións pertencentes a outras entidades seguirán sendo propiedade dos seus respectivos titulares.


Destacados

Outras webs municipais

   
 
Concello de Narón - Aviso legal