O Padroado
 
Xunta de Goberno
 
Estrutura
 
Estatutos
 
Localización
 
Contacto
 
 
Estatutos
 
Capítulo IObxectivos, natureza e funcións
Capítulo IIÓrganos de Goberno e Administración...
Capítulo IIIDo persoal
Capítulo IVDos recursos
Capítulo VDos usuarios
Capítulo VINormas complementarias
Capítulo VIIDisolución e liquidación

NORMAS COMPLEMENTARIAS

ARTIGO 24 .- Nas instalacións establecerase un servizo sanitario de urxencias para a atención de primeiros auxilios. Nin o Padroado nin os membros dos seus órganos de goberno serán nunca responsables dos posibles accidentes que se produzan no uso das instalacións deportivas, así como tampouco das consecuencias económicas que se deriven destes. Para estar cubertos de tales riscos os usuarios deberán estar inscritos nalgún seguro federativo ou compañía de seguros.

ARTIGO 25 .- A utilización das instalacións deportivas para calquera tipo de competición de carácter superior ó local será sometida a Asemblea Xeral mediante a solicitude dos organizadores, e serán estes, en caso de ser concedida, responsables tanto das instalacións como das normas de orde pública.

ARTIGO 26 .- A interpretación dos estatutos, así como o establecemento e interpretación dos regulamentos de réxime interior, corresponderán á Asemblea Xeral.


Destacados

Outras webs municipais

   
 
Concello de Narón - Aviso legal