O Padroado
 
Xunta de Goberno
 
Estrutura
 
Estatutos
 
Localización
 
Contacto
 
 
Estatutos
 
Capítulo IObxectivos, natureza e funcións
Capítulo IIÓrganos de Goberno e Administración...
Capítulo IIIDo persoal
Capítulo IVDos recursos
Capítulo VDos usuarios
Capítulo VINormas complementarias
Capítulo VIIDisolución e liquidación

DO PERSOAL

ARTIGO 16 .- O Padroado disporá do persoal necesario, co número, categoría e funcións que determinará a Asemblea Xeral, e que deberá ratificar o Concello Pleno.


Destacados

Outras webs municipais

   
 
Concello de Narón - Aviso legal